تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - انواع کرک ها

انواع کرک ها

ضمائم اپیدرمی تك سلولی و یا چند سلولی‌اند كه حاصل افزایش حجم و طویل شدن سلولهای اپیدرمی یا تقسیمات سلولی می‌باشند . جزء بافت محافظ گیاه محسوب شده و برحسب شكل و اندازه و تعداد سلولها در گیاهان مختلف متفاوتند در سطح برگ ، میوه ، ساقه ، تخمدان و پرچمها یافت می‌شوند . كركها برحسب نوع عملكرد شامل كركهای محافظ و یا پوششی می‌باشند كه از تعرق سریع گیاه جلوگیری به عمل آورده و نیز جلوی تشعشعات مضر آفتاب را میگیرد .

 
 

دیگری كركهای ترشحی كه نوك كرك متورم گردیده و معمولاً حاوی اسیدفرمیك یا اسید سیتریك ، اسانسها و روغنهای فرار می‌باشد ( كه كركهای غده‌ای نیز نامیده میشوند و یك سلولی تا چند سلولی می‌توانند باشند ) .

كركهای برحسب نوع ساختار به تك سلولی و چند سلولی تقسیم می‌گردند . هركدام از این دو نوع خود یا ساده‌اند یا منشعب . برای مثال پاپیلهای كوچك گلبرگ رز از نوع كركهای تك سلولی ساده بوده و در جنس كیسه‌كشیش تك سلولی منشعب ( ستاره‌ای ) می‌باشد .

1-     كرك سوزنی : تك سلولی ساده بوده و در جنس سیستوس و علف بیدی(Epilobium) مشاهده می‌شود.

 

٭ ٭

2-     كرك یك ردیفی : چندسلولی ساده بوده و در جنسSaintpaulia  ، شمعدانی(Pelargonium) مشاهده می‌گردد .

 

٭

3-     كرك خوشه‌ای : چند سلولی منشعب بوده و در پنیرك(Malva) ، برگ پنبه(Gossypium) مشاهده ‌می‌گردد .

 

٭ ٭

4-     كرك ستاره ای : تك سلولی منشعب بوده و در جنس كیسه‌كشیش(Capsella) ، گل برف ژاپنی(Deutzia) و Sida مشاهده می گردد.

٭ ٭

5-     كرك درخت مانند : چندسلولی منشعب بوده که در رزماری(Rosmarinus) ، اسطوخودوس(Lavandula) و چنار(Platanus) دیده می‌شود.

 

٭ ٭

6-     كرك سپرمانند : چند سلولی منشعب بوده و در میوه سنجد(Elaeagnus) و برگ زیتون(Olea) مشاهده می‌گردد .

 

٭

7-     كرك چند سلولی كوتاه : كه در جنس سیب‌زمینی(Solanum) مشاهده می شود.