تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - رنگ آمیزی بافتهای گیاهی

رنگ آمیزی بافتهای گیاهی

 1 _ جهت بی رنگ كردن بافت، برشهای تهیه شده را در آب ژاول20%   به مدت 15 الی 20 دقیقه بسته به نوع بافت از لحاظ نرم بودن آن و یا خشبی بودنش قرار می دهیم تا اینكه آماده مراحل بعدی رنگ آمیزی شود.

2 _  سپس برشها را با آب مقطر شستشو داده كه می توانید به دو شیوه عمل نمائید،  یا بافتها را بوسیله قلم مو كوچك از شیشه ساعتی محتوی آب ژاول به شیشه ساعتی دیگر كه محتوی آب مقطر است انتفال دهید و یا اینكه با یك عدد قطره چكان آب ژاول را از شیشه ساعتی مذكور تخلیه كنید. در این مرحله ترجیحاً عمل شستشو را دوبار انجام دهید. چرا كه در صورت باقی ماندن آب ژاول در بافت گیاهی، ماندگاری آن كم خواهد شد.

 

 

3 _ در این مرحله بافتهای گیاهی را در اسید استیك 10% به مدت 2 دقیقه به منظور تركیب با آب ژاول باقی مانده در بافت گیاهی قرار می دهیم. قابل توجه است كه اگر بافت به مدت طولانی در اسید استیك بماند متلاشی می گردد.

4 _ حال بافت گیاهی آماده رنگ آمیزی شده است و تك تك بافتها را به مدت 5 الی 10 در ثانیه در متیلن آبی قرار می دهیم. در این مرحله تك تك بافتها را بر روی قلم مو كوچك قرار داده و سپس به آرامی قلم مو حامل بافت را به درون محلول متیلن آبی (5 تا10 ثانیه) فرو می بریم و سریعاً بافت را به شیشه ساعتی محتوی آب مقطر منتقل می كنیم.

5 _ در این مرحله بافتها را در آب مقطر شستشو می دهیم.

6 _ كلیه بافتها را در الكل اتانول 70 % به مدت 3 الی 5 دقیقه  قرار داده تا رنگ اضافی متیلن آبی شسته شود و تنها بافتهای چوبی و لیگنینی رنگ آبی را حفظ كنند.

7 _  در این مرحله شستشو را به خوبی انجام می دهیم.

8 _ سپس كلیه بافتها را داخل محلول كارمن جهت رنگ آمیزی بافتهای زنده و عموماً سلولزی به مدت10 الی 15 دقیقه قرار می دهیم.

9 _ در انتها بافتها را با آب مقطر فراوان شستشو می دهیم.

10_ حال نمونه آماده مشاهده و بررسی است كه با قرار دادن یك قطره آب مقطر بر روی لام و سپس چند تا از برشهای تهیه شده را با قلم مو برروی آن قرار داده و یك لامل به طور مورب روی لام می اندازیم تا حباب هوای كمتری بگیرد، سپس بافت را زیر میكروسكوپ نوری مطالعه می كنیم .

11 _ در صورت نیاز به نگهداری این نمونه به جای یك قطره آب مقطر از گلیسیرین استفاده می كنیم. دور آنرا با لاك ناخن جهت عدم نفوذ گرد و خاك و مواد دیگر می پوشانیم. اصولاً برای ماندگاری بیشتر از یك قطره چسب كانادابالزام استفاده می شود ولی بعلت گران بودنش از آن صرف نظر كرده ایم.

12 _ در انتها پس از آنكه نمونه میكروسكوپی كاملاً خشك گردید آنرا داخل جعبه لام نگهداری می نمائیم .

طرز تهیه آب ژاول

در آزمایشگاه جهت بیرنگ كردن بافتهای گیاهی و یا جانوری از آب ژاول استفاده میشود . اما میتوانید از آب ژاول تجاری ( وایتكس ) كه به نسبت یك به پنج رقیق شده است، استفاده كنید . برای تهیه آب ژاول به شیوه زیر عمل میكنیم :

40 گــرم كلروردشو (Ca(Clo)2 + Cacl2 ) و 20 گرم كربنــات سدیم در یك لیتــر آب مقطر كه به مدت 10 دقیقه در دمای 50 الی 60 درجه سانتیگراد حرارت داده میشود . سپس محلول بدست آمده را صاف میكنیم.

 

H2O + Ca(Clo)2 + Cacl2 + 2Na2Co3              2Naclo + 2Nacl + 2Caco3

    آب ژاول

 

طرز تهیه محلول لوگل یا ید یدوره

5/0 گرم ید فلزی با 1 گرم یدور پتاسیم در 100 سی سی آب مقطر ، محلول لوگل بدست می آید . كه یكی از معرفهای رنگی دانه نشاسته است و آنرا به رنگ آبی تا بنفش در می آورد.

 

I2 + IK + H2O                  محلول لوگل

طرز تهیه محلول كارمن زاجی  

1 گرم پودر كارمن با 5 گرم زاج سفید ( KAL(SO4)2.12H2O ) در 100 سی سی آب مقطر كه به مدت 30 دقیقه می جوشانیم حاصل میشود سپس بعد از 24 ساعت محلول حاصل را صاف كرده و به آن 5/0 گرم اسید فنیك جهت جلوگیری از كپك زدن اضافه میكنیم .

 

طرز تهیه محلول متیلن آبی

1 گرم پودر وردومتیل را در 1 لیتر آب مقطر حل مینمائیم