تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - انگشت نگاری

انگشت نگاری

گزارش کار آزمایشگاه ژنتیک

موضوع آزمایش  :انگشت نگاری  

وسایل مورد نیاز  : استمپ ، ورقه انگشت نگاری ، زره بین (برای دقت بیشتر شمارش )

 

مقدمه :

 

الگوهای اثر انگشت از بروز 6 هفتگی است. در هفته 13 شروع به شکل گیری می کند و وقتی که نوزاد متولد شد 4 ماهه شد الگوی اثر انگشت شکل واقعی خود را گرفته اند و تا آخر عمر تغییری نمی کند.

 

- سه مدل اثر انگشت داریم که عبارتند از :

 

1) کمانی : 5 % افراد به طور متوسط کمانی هستند (عدم وجود مرکز و 3 خطی  تعداد خطوط 0 )

2) کیسه ای : یک مرکز و یک 3 خطی دارد که در این نوع 69 % افراد از نوع هستند. (تعداد خطوط 1 )

3) پیچی : دارای یک مرکز و 2 تا سه خطی هستند که به طور میانگین 26% هستند. (تعداد خطوط 2 )

مرکز : جایی که خط ها به هم پیوسته اند و یک حالت دایره ای و بیضی دارند .

3 خطی : محلی که 3 خط در جهت مختلف و یک حالت مثلثی را بوجود آورده اند و نسبت به هم زاویه حدود 120 درجه دارند.

برای شمارش خط در کیسه ای از قسمت مرکز تا 3 خطی است اما برای پیچی بعلت اینکه 2 تا سه خطی دلرد باید سه خطیی در نظر گرفته شود که دورترین است که  ( Ridge Count ) و به مجموع کل این Rc ها TRC می نامیم.

 

روش کار :

 

ابتدا انگستان را به استمپ زده و سپس بصورت 90 درجه انچشتان را روی ورقه می چرخانیم طوری که تمام خطوط تا 3 خطی کاملا واضح افتاده باشد و سپس نوع  اثر انگشت را معلوم و بعد می شماریم پس از اتمام جمع کل را می نویسیم.

 

محاسبات :

دست چپ :

کیسه ای – پیچی – پیچی – پیچی – کیسه ای

11 – 15—17 – 16 – 11

مجموع : 70

دست راست :

کیسه ای - کیسه ای - کیسه ای – پیچی – کیسه ای

13 – 15 – 12 – 14 – 12

مجموع : 66

 

 

TRC : 136