تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - طرز تهیه برشها و نمونهای میكروسكوپی گیاهی

طرز تهیه برشها و نمونهای میكروسكوپی گیاهی

در بافت شناسی گیاهی، بررسی و مطالعه راجع به انواع بافتهای گوناگون گیاهی مستلزم تهیه برشهای مناسب و ظریف از اندامهای گیاهی می باشد. بدین منظور بهترین دستگاه در تهیه مقاطع و برشهای ظریف گیاهی¸ دستگاه میكروتوم می باشد. اما با توجه به گران بودن وسائل آن و نیز مراحل طولانی تهیه برش و نیز رنگ آمیزی نمونهای گیاهی از  شیوهای  ساده  آزمایشگاهی در  جهت  تهیه برشها استفاده می كنیم.

 

 

از نكات قابل توجه آنست كه:

1 _ جهت حركت تیغ به هنگام برش باید عمود بر اندام گیاهی مورد نظر باشد.

2 _ حركت دست حالت رفت و برگشتی نداشته باشد.

3 _ حركت دست سریع باشد.

4 _ با یك دست نمونه را بر روی تخته كار ثابت نگه داشته و با دست دیگر تیغ را از روی اندام عبورمی دهیم.

5 _ برشهای تهیه شده باید یك لایه سلولی باشد در غیر اینصورت به هنگام بررسی در زیر میكروسكوپ  توده سلولی می بینیم كه مناسب بررسی و مطالعه  نمی باشد.

6 _  برشهای  تهیه شده را سریعاً  به شیشه ساعتی محتوی آب مقطر انتقال  می دهیم  چرا كه در  هوای  آزاد  سریعاً خشك می شوند.

7 _  حداقل 10 برش گیاهی آماده  می كنیم.  برای  اینكه ممكن است برشهای تهیه  شده یا ضخیم شوند و یا  اینكه در اثر حركت نا مناسب تیغ، بافت مورد نظر له و پاره شود.   

 

         بعد از تهیه برشهای نازك و ظریف نوبت به رنگ آمیزی آنها می رسد. در رنگ آمیزی شیوهای متفاوتی وجود دارد از قبیل رنگ آمیزی منفرد و رنگ آمیزی مضاعف. در رنگ آمیزی منفرد عموماً  از یك معرف رنگی استفاده می گردد و در رنگ آمیزی  مضاعف  از دو و یا  چند  معرف رنگی استفاده  می گردد.  در اینجا  ابتدا  چند  معرف  رنگی  و فیكساتور  را  نام  برده  و  سپس  به  یك  شیوه  متداول آزمایشگاهی می پردازیم.

تعدادی معرفهای رنگی كه جهت رنگ آمیزی بافتهای گوناگون گیاهی استفاده می شود و تاثیر رنگی  آنها بر بافتهای مختلف گیاهی به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نام معرف

نام بافت گیاهی

پس از رنگ آمیزی

فرمول شیمیائی

1

كارمن(Carmine)

پارانشیم سلولزی

ارغوانی

محلول اسید اتانولیك

2

متیلن آبی(Methylen Blue)

بافتهای چوبی

آبی

C16H18ClN3S.aq

3

سبز ید(Methyl Green)

بافتهای چوبی

سبز

C27H35Cl2N3, ZnCl2

4

بیسمارك(Bismark Brown)

دیواره سلولی

قهوه ای

C12H24N8, 2HCl

5

فوشین بازی(Fuchsin)

همه بافتها

قرمز

ماده آلی ازت دار

6

سافرانین(Safranin)

بافتهای چوبی

زرد

C20H19ClN4

7

قرمز روتنوم(Ruthenium Red)

تیغه میانی

صورتی

Cl6H42N14O2Ru3

8

هماتوكسیلین(Hematoxylin)

تیغه میانی

بنفش

-

9

لوگل

دانه نشاسته

آبی

-