تبلیغات
..:: گروه کشاورزی ::..                - کلوخه و پارافین

کلوخه و پارافین

گزارش کار آزمایشگاه خاکشناسی

عنوان آزمایش : کلوخه و پارافین

وسایل مورد نیاز :کاوخه خشک شده ، نخ خیاطی ، ترازو ، مزور یا سیلندر استوانه ای ، پارافین مذاب ، آب

مقدمه :

اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری به روش کلوخه و پارافین

روش کار :

 

ابتدا کلوخه طبیعی خشک شده را وزن می کنیم . وزن آنرا a می نامیم سپس نخ خیاطی را به مقدار دلخواه (0.5 متر کافی می باشد ) دور آن گره زده سپس کلوخه را در داخل پارافین مذاب قوطه ور می کنیم بطوریکه لایه ای از پارافین تمام محیط کلوخه را فرا بگیرد سپس کلوخه را از پارافین مذاب خارج نموده پس از سرد شدن مجددا وزن می کنیم و b نام گذاری می کنیم. در داخل مزور یک لیتری حجم معینی آب می ریزیم مثلا 700 cc سپس کلوخا را در داخل آب قوطه ور می کنیم طبق قانون ارشمیدس ارتفاع آب جابجا شده معدل حجم جسم قوطه ور است یعنی ارتفاع حجم آب جابجا شده همان حجم کلوخه و پارافین اطراف است